Contact

W razie pytań lub życzeń dotyczących treści konferencji prosimy o kontakt z następującą osobą:

Ruta Landgrebe
Tel.: +49 (30) 86880 156
E-mail: poland-conference@mineral-cycles.eu

W razie pytań lub życzeń dotyczących spraw organizacyjnych prosimy o kontakt z następującą osobą:

Sören Haffer
+49 (30) 86880 126
E-mail: poland-conference@mineral-cycles.eu


For content related questions or requests, please contact:

Ruta Landgrebe
Tel.: +49 (30) 86880 156
Email: poland-conference@mineral-cycles.eu

For questions or requests concerning any organisational matters, please contact:

Sören Haffer
+49 (30) 86880 126
Email: poland-conference@mineral-cycles.eu

 

Share this